• Aktualności
 • Położenie
 • Historia
 • Galeria
 • Kontakt
 • Archiwum
 • Herb Sołectwa Skrzypiec

  Skrzypiec nie posiada tradycji heraldycznych, jedynym znanym symbolem, jakim posługiwał się w przeszłości Skrzypiec jest XVII-wieczna pieczęć przedstawiająca lemiesz pługa (w tym okresie wiele sąsiednich miejscowości posługiwało się łudząco podobnymi pieczęciami, m.in. Chrzelice, Dytmarów, Jasiona czy Lubrza*). Wieś nie posiada specyficznego obiektu architektonicznego; brak jest osoby lub rodu wybitnie wpisującego się w historię tej miejscowości. Zatem motyw herbu postanowiono oprzeć na innych przesłankach.

  Inspiracją do opracowania herbu stało się wydarzenie historyczne, które ukształtowało oblicze dzisiejszego Skrzypca. Wydarzeniem tym były przesiedlenia, jakie dotknęły ludność po zakończeniu II Wojny Światowej. Po zmianie granic Rzeczypospolitej teren obecnego Skrzypca opuścili zamieszkujący ją wcześniej Niemcy, zastąpili ich osadnicy z obecnej Małopolski i Podkarpacia oraz przesiedleńcy z Kresów.

  Powyższy fakt historyczny został zaprezentowany w herbie w postaci trójpłatkowego kwiatu, gdzie każdy płatek symbolizuje poszczególne grupy ludzi: osadników z Małopolski i Podkarpacia, Kresowiaków i mieszkańców sprzed 1945r.
  Płatki umieszczone są wokół czarnego środka będącego metaforą żyznej ziemi, która otacza Skrzypiec. Pędy skrzypu umieszczone pomiędzy płatkami kwiatu nawiązują do etymologii nazwy Skrzypiec. Kłosa pszenicy odnoszą się do rolniczego charakteru wsi.


  Herb Sołectwa Skrzypiec
  Rys. 1 Herb Skrzypca

  Oprócz kształtów również kolory zawarte w herbie mają swoje znaczenie, wyrażają one wartości, które są szczególnie ważne dla lokalnej społeczności. Żółta barwa płatków symbolizuje dojrzałość i życzliwość mieszkańców, czerń środka kwiatu odnosi się do ziemi uprawnej, a zieleń skrzypu i żółć kłosów nawiązuje do rolnictwa - głównego zajęcia tutejszych gospodarstw domowych. Czerwień tarczy uosabia żywotność, rozwój i chęć działania.


  Herb Sołectwa Skrzypiec
  Rys. 2 Pieczęść sołectwa

  Herb został nadany na podstawie Uchwały nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa Skrzypiec z dnia 10.03.2010 r. w sprawie uchwalenia herbu, pieczęci i flagi sołectwa Skrzypiec.


  * A. Straczewska-Wojnar, Najstarsze pieczęcie wiejskie powiatu prudnickiego na podstawie katastru karolińskiego, Ziemi Prudnicka Rocznik 2009/2010, Prudnik 2010, s.251-269

  [Rozmiar: 166820 bajtów

  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  2012-2021
  Projekt i wykonanie: MW - numbat.